Anunt concurs

Având în vedere prevederile HGR nr. 286/2011 modificat prin HGR nr. 1027/2014 privind Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post de vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sistemul bugetar plătit din fonduri publice.

 

SERVICIUL DE AMBULANŢA TIMIŞ

Timişoara Str. M.M. Ciopec Nr. 5

organizează în dată de 10.10.2018

 

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante, pe perioda determinata:

1.                asistent medical                            -  2  post

2.                operator registrator principal    – 0.5 post

 

Conditii Speciale:     

   Asistent medical PL

1.      Diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 + foaie matricola.

2.      Asigurare Malpraxis ;

3.      Certificat de membru OAMR (ALP);

4.      Diploma Bacalaureat + foaie matricola.;

5.      Vechimea necesară în specialitate : minim 6 luni vechime asistent medical.

   Operator registrator de urgenta principal

1.      Diplomă studii medii + foaie matricola.;

2.      Curs organizat conform Ordinului Ministerului Sanatatii privind infiintarea Scolii de Ambulantieri in cadrul Serviciului de Ambulanta a Municipiului Bucuresti – Ilfov, precum si alte servicii judetene de ambulanta acreditate prin ordin al Ministerului Sanatatii;

3.      Examen pentru obtinerea gradului principal;

4.      Cunoasterea si utilizarea programelor MS Office(Word);

5.      4 ani vechime in specialitate din care cel putin un an in cadrul serviciile de ambulanţã.

Concursul constă în proba scrisă, proba practica şi  interviu se organizează la sediul unităţii, Timişoara Str. M.M. Ciopec Nr. 5 in :

Ø  10.10.2018 ora 10.00 proba scrisă ;

Ø  11.10.2018 ora 10.00 proba practică şi ora 12.00  interviu

Dosarele de inscriere la concurs se depun pana la 03.10.2018 ora 13 la Serviciul Județean de Ambulanță Timiş .

Informatii se pot obţine la telefon 0256-308015 – sau pe site-ul unităţii.

Manager General                                                                                   Sef birou Runos

Dr. Iancu Leonida                                                                                 Cornea-Roşioru DanielaTEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ORERATOR REGISTRATOR MEDICAL DE URGENTA:

1)     Titlul 4 din legea95/2006, referitoare la organizarea si functionarea dispeceratelor.

2)     Ordin 2021/2008.

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTE1T MEDICAL

I. URG. APARAT RESPIRATOR

1. Astm bronsic

2. Insuficienta respiratorie acuta

3. Bronhopneumopatia obstructiva cronica acutizata

4. Hemoptizia

5. Pneumotorax

II. URG. APARAT CARDIOVASCULAR

1. Edem pulmonar

2. Embolia pulmonara

3. Infarctul miocardic acut

4. Encefalopatia hipertensiva

5. Tulburarile de ritm si conducere

III. URG. ABDOMI1ALE

1. Colica biliara

2. Pancreatita acuta

3. Ocluzia intestinala

4. Hemoragia digestiva superiara

5. Perforatiile de organe

IV. URG RE1ALE

1. Colica renala

2. Retentia acuta de urina

V. URG. 1EUROLOGICE

1. A.V.C.

2. Starile comatoase

VI. I1TOXICATIILE ACUTE

1. Cu monoxid de carbon

2. Cu organofosforice

3. Cu ciuperci

VII. URG. PEDIATRIE

1. Convulsiile

2. Sindromul de deshidratare acuta

VIII. URG. I1 OBSTETRICA- GI1ECOLOGIE

1. Eclampsia

2. Apoplexia uteroplacentara

3. Placenta plaevia

4. Sarcina extrauterina

5. Avortul

IX. SOCUL

1. Socul traumatic

2. Socul cardiogen

3. Socul anafilactic

4. Socul septic

X. TRAUMATISMELE

1. Fracturile

2. Hemoragiile

3. Traumatismele cranio – cerebrale

4. Traumatismele toracice

5. traumatismele abdominale

XI. URG. DATORATE AGE1TILOR FIZICI SI CHIMICI

1. Arsurile

2. Electrocutarea

Bibliografie : Urgentele medico-chirurgicale . Sinteze– Lucretia Titirca 2004

Start writing here...