ANUNT

 

Serviciul Județean de Ambulanță Timiş 

Timisoara , str. M.M. Ciopec , nr. 5

Cod  Fiscal  7446141

Telefon  0256/308015, FAX 0256/491313 

Nr.  8577 /  28.10.2019           

    

ANUNŢ CONCURSAvând în vedere prevederile HGR nr. 286/2011 modificat prin HGR nr. 1027/2014 privind Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post de vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sistemul bugetar plătit din fonduri publice.


SERVICIUL DE AMBULANŢA TIMIŞ 

Timişoara Str. M.M. Ciopec Nr. 5 

organizează în dată de 21.11.2019

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioda nedeterminata:

 1. operator registrator debutant  - 1 post,

 

Conditii Speciale:        

 • operator registrator debutant 

 1. diplomă de bacalaureat, foaie matricola ;

 2. concurs pentru ocuparea postului

 3. certificat de radio telefonist sau telefonist


Concursul constă în proba scrisă, proba practica şi  interviu se organizează la sediul unităţii, Timişoara Str. M.M. Ciopec Nr. 5 in :

  • 21.11.2019 ora 10.00 proba scrisă ;

  • 22.11.2019 ora 10.00 proba practică şi ora 12.00  interviu

  Dosarele de inscriere la concurs se depun pana la 14.11.2019 ora 13 la Serviciul Județean de Ambulanță Timiş . 

  Informatii se pot obţine la telefon 0256-308015 – sau pe site-ul unităţii.
  Manager General                                                     Sef birou Runos 

  Dr. Iancu Leonida                                                                                 Cornea-Roşioru Daniela