Anunt

Serviciul Județean de Ambulanță Timiş

Timisoara , str. M.M. Ciopec , nr. 5

Cod  Fiscal  7446141

Telefon  0256/308015, FAX 0256/491313

Nr.         /                

 

ANUNŢ CONCURS

 

Având în vedere prevederile HGR nr. 286/2011 modificat prin HGR nr. 1027/2014 privind Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post de vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sistemul bugetar plătit din fonduri publice.

 

SERVICIUL DE AMBULANŢA TIMIŞ

Timişoara Str. M.M. Ciopec Nr. 5

organizează în dată de 10.12.2018

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante, pe perioda determinata:

1.                asistent medical    – 1 post,

 

Conditii Speciale:       

   Asistent medical PL

Ø  Diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 + foaie matricola.

Ø  Asigurare Malpraxis ;

Ø  Certificat de membru OAMR (ALP);

Ø  Diploma Bacalaureat + foaie matricola.;

Ø  Vechimea necesară în specialitate : minim 6 luni vechime asistent medical.

 

 

Concursul constă în proba scrisă, proba practica şi  interviu se organizează la sediul unităţii, Timişoara Str. M.M. Ciopec Nr. 5 in :

Ø  10.12.2018 ora 10.00 proba scrisă ;

Ø  11.12.2018 ora 10.00 proba practică şi ora 12.00  interviu

 

Dosarele de inscriere la concurs se depun pana la 03.12.2018 ora 13 la Serviciul Județean de Ambulanță Timiş .

Informatii se pot obţine la telefon 0256-308015 – sau pe site-ul unităţii.

 

Manager General                                                                                   Sef birou Runos

Dr. Iancu Leonida                                                                                 Cornea-Roşioru Daniela